رویای طراحی، رویاتو بساز…

66930300 تلفن

Top
a
a
a

خوش آمدید به

مدرسۀ طراحی والا

Slider

تدریس خصوصی

دوره های فشرده

دوره های بلند مدت

دربارۀ ما

موفقیت در بازار حرفه ای طراحی دو چیز نیاز دارد: دانش طراحی و تجربۀ کار مداوم. مدرسۀ طراحی والا به عنوان زیرمجموعه ای از استودیو طراحی والا تاسیس شده است تا به شیوه ای نوین و اثربخش مسئولیت تربیت نیروی انسانی حرفه ای را در این شرکت بر عهده گیرد.

طراحی صنعتی

به طراحی سلام کنید!

بیشتر طراحان حرفه ای عاشق کارشان هستند چون از آن لذت می برند. در مدرسۀ طراحی والا این یک اصل است. در اینجا شما برای لذت بردن از کار طراحی در دنیای واقعی آماده می شوید.

چرا والا؟!

طراحی فراتر از علم و یک بینش است. طراحی نوعی نگاه به زندگی است. ما در مدرسۀ طراحی والا تنها طراحی درس نمی دهیم بلکه کمک می کنیم تا نگاه به زندگی طراحانه باشد.

ویژگی‌های آموزش در والا

مدرسین حرفه ای

کاملا کاربردی

دانش بروز

امکانات و تجهیزات کار عملی

مشارکت در پروژه‌های واقعی

اردوهای علمی-تفریحی

رویدادهای تخصصی

برگزاری رویدادهای متعدد با هدف تکمیل زنجیرۀ دانش عملی و نظری صورت می گیرد.

تفریح و کار

لازم است نسبت معینی از کار و تفریح همواره برقرار باشد تا بازدهی افراد افزایش یابد. در آموزش طراحی که با خلاقیت و حواس سر و کار دارد این مسئله بسیار مهمتر است.

تمرین و تجربه

تجربه در کنار دانش طراحی از طریق تمرین و مداومت در کار گروهی حاصل می شود. لازم است محیط آموزش تا حد امکان فضای کار واقعی را شبیه‌سازی کند.

فنآوری روز

فنآوری که رشد می کند طراحی هم توسعه پیدا می کند. اصولا فنآوری برای تجاری شدن به طراحی نیاز دارد. در دنیای امروز نمی شود طراحی را برای دنیای واقعی آموخت اما با فنآوری درگیر نشد.

تاییدیه از استودیو والا

پس از گذراندن دوره های صلاحیت طراح برای ورود به فضای واقعی طراحی تایید می شود. اتفاقا این مدرک هیچ ارتباطی با دورههای دانشگاهی ندارد چون می خواهد خلاع آن را پر کند!

اردوهای علمی-تفریحی

یکی از مهمترین ابزارهای رشد خلاقیت در آموزش طراحی مشارکت سایر حواس در آموزش است. پژوهشها نشان می دهند یادگیری افراد در محیطهای واقعی و طبیعی به میزان چشمگیری افزایش می یابند.

مدرسین کارکشته

برای تدریس دروس طراحی، مدرس علاوه بر آنکه لازم است طراح خوبی باشد، باید مدرس خوبی هم باشد! برای ما گزینش طراحان حرفه ای که روش تدریس طراحانه ای دارند یک اولویت است.

بازگشت به طبیعت

فرهنگ در واقع روش‌های بهبود تعامل انسان و طبیعت است. حضور انسان در طبیعت خلاقیت را به شدت افزایش می دهد. اگر یک طراح حرفه ای بخواهد مبتنی بر فرهنگ طراحی کند لازم است در طبیعت زندگی کند.

جدیدترین رویدادها

از بازدیدهای محیطهای کارگاهی خارج از مدرسه گرفته تا طراحی طعم و آشپزی. در مدرسۀ طراحی والا رویدادهای دوره ای با هدف تامین دانش ضمنی و ایجاد نشاط در حین آموزش برگزار می شود.

[MEC id=”5710″]

[MEC id=”5730″]

طراحی نوعی بینش است که میان علم و هنر در رفت و آمد است. کسب دانش طراحی هم لزوما باید از چنین روشی تبعیت کند. و حالا مدرسه ای که بخواهد طراحی آموزش دهد، باید ساز و کار آن را طراحانه بچیند.

a تاییدیه معتبر

ارائۀ تاییدیه مدرسۀ طرای والا که از طریق مهر و بارکد شرکت طراحی والا تایید شده است این امکان را فراهم می کند که در فضای حرفه ای، اعتبار لازم را بدست آورید.

a فعالیت روزمره

تغزیه سالم تا منابع آموزشی گزینش شده. شرط یک آموزش مفید، وجود زیرساخت مناسب و مشارکت در رشد جمعی است. برای موفقیت طراحان باید یاد بگیرند که از خودشان و ایده هایشان مراقبت کنند.

a دانش طراحی

یکی از ویژگی‌های مدرسۀ طراحی والا امکان ایجاد تعامل پویا میان علم و هنر است. دانش مورد نیاز طرحآموزان از سراسر جهان اینجا گردآوری می شود.

a اردو و بازدید

طرح را باید در فرایند طراحی از نزدیک لمس و حس کرد. یادگیری طراحی ایرانی بدون قرارگرفتن در فضای یک بنای ایرانی ناقص است. یا طراحی یک طعم بدون حضور در رستوران ممکن نیست!

a رویدادها

برگزاری رویدادهایی نظیر متن‌خوانی طراحی، طراحی طعم، بازیهای متنوع و غیره فرصتهایی کوچک اما پربار فراهم می آورند تا طراحان به آموخته هایشان فرصت ته‌نشین شدن بدهند!

a رتبه‌بندی

ارزیابی و رتبه بندی طراحانی که دوره های مدرسۀ طراحی والا را بگذرانند به صورت کمی و کیفی صورت می گیرد. طرحآموزان می توانند بعد از گذراندن دوره نسبت به رتبه بندی دانش خود اقدام کنند.

همین امروز برای پیوستن به جمع طراحان والا اقدام کنید!

User registration

You don't have permission to register

Reset password